Esimiestyön kehittäminen

Tuottavuus - Tehokkuus - Työhyvinvointi

Esimies valmentajana

Keskeisenä teemana esimiesvalmennuksissa on esimiestyön ymmärtäminen ja näkeminen työryhmien ja yksilöiden valmentamisena.

Esimiestyön kehittämisvalmennuksia voidaan toteuttaa yritysten johtoryhmistä aina tiiminvetäjien varahenkilöihin.

Esimiestyön kehittämisvalmennuksissa kohderyhmän tarpeet ja valmennukselle asetettavat tavoitteet ohjaajat sisältöjen ja työtapojen valintaa. Ryhmävalmennusten tehokkuutta voidaan parantaa valmennushankkeissa ryhmävalmennuksia tukevan 1-on-1 -coachingin avulla.

Keskeisiä teemoja ja valmennusaiheita ovat:

 • Esimies valmentajana
 • Muutoksen johtaminen
 • Tiimityön johtaminen ja kehittäminen
 • Esimiesrooli ja keskeiset tehtävät
 • Esimiehen vastuut ja velvoitteet
 • Esimiehen vuorovaikutustaidot
 • Ajankäyttö ja tehokkuus
 • Tehoa palavereihin
 • Kehityskeskustelu työvälineenä
 • Itsensä johtaminen
 • Tehokas johtoryhmätyöskentely