Valmennustyökalut

Johtamisvalmennus - Myyntivalmennus

Johtamisen parhaat käytännöt – puolipäivävalmennukset Helsingissä

Miten saan maailman parhaat johtamistavat käyttööni?

Nyt siihen on hyvä ja helppo mahdollisuus kahdessa neljän tunnin pituisessa valmennuskokonaisuudessa.

Johtamisen parhaat käytännöt kuvaavat johdon tai esimiehen prosessia, jonka keskiössä on muutos.

Valmennuksessa keskitytään johtamisen parhaisiin käytäntöihin, johtamistyyleihin sekä johtamiskulttuuriin.

Uusi Everything DiSC® Work of Leaders -johtajuusprofiili mahdollistaa oman johtamistavan vertaamisen maailman parhaisiin johtamiskäytäntöihin.

Tarkempi sisältö ja alkamispäivämäärät

Johtamisen parhaat käytännöt -esite


Onnistu B-to-B-myynnissä -valmennus

Valmennus auttaa ymmärtämään b-to-b -myyntityön keskeisimpiä muuttujia: asiakkaan erilaisia ostomotiiveja, tiedontarpeita, etenemistahtia, referenssien merkitystä, päätöksentekoprosesseja sekä oman toiminnan mukauttamistarvetta. Valmennuksen toteutuksessa hyödynnetään Everything DiSC Workplace® -profiilia. Jokainen osallistuja saa valmennuksessa henkilökohtaisen profiilin, joka auttaa oman toiminnan analysoinnissa ja nostaa esiin luontaisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita. 

Tarkempi sisältö ja alkamispäivämäärät

Onnistu B-to-B-myynnissä -esite