Myyntityön kehittäminen

Tuottavuus - Tehokkuus - Työhyvinvointi

Myynti asiakkaan auttamisena

Myyntityön kehittämisvalmennuksissa erityishuomio kiinnittyy myyjän rooliin ja taitoon kehittää luottamuksellisia, pitkäkestoisia ja kannattavia asiakassuhteita. Myyntityö nähdään asiakkaan auttamisena, jonka avulla asiakkaan ilmaistut sekä piilevät tarpeet tulevat tyydytetyiksi.

Luottamuksen rakentaminen ja myyjän vuorovaikutustaidot erilaisissa asiakaskohtaamistilanteissa ovat valmennuksien ydintä. Valmennuksissa kiinnitetään huomiota myyjien omiin toimintatapoihin ja –malleihin ja niiden kehittämiseen. Myyntityön tehokkuudessa ja hallinnassa keskeistä on määrän, suunnan ja laadun tasapaino. Valmennuksissa annetaan käytännön työkaluja myynnin keskeisten osa-alueiden kehittämiseen.

Keskeisiä teemoja ja valmennusaiheita ovat:

  • Asiakaslähtöisyydestä, asiakastyytyväisyyteen - uskollisuuteen ja –kannattavuuteen
  • Myyjän vuorovaikutustaidot – 3K
  • Tarvekartoitus myyntiprosessin avaimena
  • Top-down-myynti
  • Tehoa buukkaukseen
  • Ratkaisumyynti
  • Kaupan päättäminen
  • Asiakkuuksien kehittäminen