Työyhteisöjen kehittäminen

Tuottavuus - Tehokkuus - Työhyvinvointi

Tehokas ja hyvinvoiva työyhteisö

Tehokas ja hyvinvoiva työyhteisö muodostuu selkeästä työyhteisön perustehtävästä, toimivista pelisäännöistä, toimintaa tukevista rakenteista, tehokkaista työprosesseista, ihmisten osaamisesta ja oikeudenmukaisesta johtamisesta.

Työyhteisön kehittämisvalmennusten tavoitteet ja työyhteisön nykytilanne ohjaavat valmennussisältöjen suunnittelua ja työmenetelmien sekä lähestymistapojen valintaa. Alkuhaastattelut ja -kyselyt ennen varsinaista valmennusta työyhteisön nykytilan selvittämiseksi ovat tärkeitä.

Työhyvinvointi ei ole vain TYKY-toimintaa. Työhyvinvoinnissa on pohjimmiltaan kyse oikeiden asioiden tekemistä oikein! Johtamisen näkökulmasta kyse on hyvien työolosuhteiden ja – menetelmien luomisesta sekä jatkuvasta kehittämisestä.

Keskeisiä teemoja ja valmennusaiheita ovat:

  • Toimiva työyhteisö
  • Työyhteisön pelisäännöt
  • Muutos - mahdollisuus
  • Osaamispääoman turvaaminen
  • Työasenteet ja niiden merkitys työyhteisössä
  • Erilaisuudessa on voimaa
  • Ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen
  • Tuloksenteon S-käyrä