Ryhmä­valmennukset ja henkilö­kohtaiset valmennukset

Tuottavuus - Tehokkuus - Työhyvinvointi

Ryhmävalmennukset & 1-on-1 -coaching

Kokemukseni mukaan suuri osa organisaatioiden ongelmista jää ongelmiksi, koska organisaatioissa keskitytään hoitamaan oireita ei ratkaisemaan varsinaista ongelmaa. Tähän keskeiseen haasteeseen on onneksi löydettävissä ratkaisuja. Poikkeuksetta kyseessä ovat työ- ja toimintatapojen muutokset.

Työtapojen muutoksessa usein keskeisin haaste on ongelmakeskeisen ajattelu- ja toimintatavan muuttaminen ratkaisukeskeiseksi!

Onneksi ratkaisukeskeisyyttä on mahdollisuus kehittää valmennuksellisin keinoin. Ratkaisukeskeisyys työtapana tuottaa tehokkuutta, tuottavuutta ja hyvinvointia niin yksittäisille työntekijöille kuin koko organisaatiolle.

Palvelut

Tavoitteelliset ja toiminnalliset ryhmävalmennukset

Yrityskohtaisten ryhmävalmennusten hyötyjä ovat kustannustehokkuus, strategialähtöisyys ja vahva yhteys osallistuvien henkilöiden omien työtehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen. Lisäksi ryhmässä voidaan vahvistaa ryhmän vahvuuksia ja kehittää muutoshalukkuutta.

Henkilökohtaiset 1-on-1 valmennukset

1-on-1 valmennuksien hyödyt saavutetaan, kun yksilövalmennukset liitetään osaksi laajempaa valmennuskokonaisuutta. Yksilövalmennuksessa yksilö pääsee kosketuksiin todellisten vahvuuksien, kehittämiskohteiden, ajatuksien ja tunteiden kanssa. Lopputuloksena syntyy uutta ymmärrystä, sitoutumista ja kehittymistä omassa työroolissa, josta koko organisaatio hyötyy.